• PhDr. Jana Váchová
   • PhDr. Jana VáchováRiaditeľ
    Triedny učiteľ: 1A Včielky, 3A Sovičky, 4A Pátrači
    zss.hrubysur@gmail.com