• PhDr. Jana Váchová
   • PhDr. Jana VáchováRiaditeľ
    Triedny učiteľ: 3. A Sovičky, 4.A Pátrači
    zss.hrubysur@gmail.com